Lejet dhe dokumente

Vatra e Muhaxherëve - B01

Vatra e Muhaxherëve - B02

Vargu i Blertë

Sarajet e Matit

Mati 1

Mata Hill

Lugina e Perëndimit

Froni i Matit - A1

Froni i Matit - A2 dhe B14

Froni i Matit - A3

Froni i Matit - A4 dhe A5

Froni i Matit - B10, B12 dhe C23

Froni i Matit - B10, B12 dhe C23

Froni i Matit - B11

​Froni i Matit - B15

​Froni i Matit - D1, D2 dhe D3

Bregu i Diellit

Garden Buildings - H1, H2 dhe H3

Garden Buildings - H4,H5 dhe H6

Garden Buildings - L1

Garden Buildings - L2 dhe L3

Garden Buildings - L4

​Garden Buildings - L7 dhe L8

​​Garden Buildings - L9 dhe L10