Zgjedh objektin

B2(E SHITUR)

Objekti B2

(E SHITUR)

  B3

  Objekti B3

  Tipet e banesave

  B4

  Objekti B4

  Tipet e banesave

  B5

  Objekti B5

  Tipet e banesave

   Objekti B2

   Zgjedh katin

   Përdhesa Kati 1 Kati 2 Kati 3 Kati 4 Kati 5 Kati 6

   Tipet e banesave

    Objekti B3

    Zgjedh katin

    Përdhesa Kati 1 Kati 2 Kati 3 Kati 4 Kati 5 Kati 6

    Tipet e banesave

    Objekti B4

    Zgjedh katin

    Përdhesa Kati 1 Kati 2 Kati 3 Kati 4 Kati 5 Kati 6

    Tipet e banesave

    Objekti B5

    Zgjedh katin

    Përdhesa Kati 1 Kati 2 Kati 3 Kati 4 Kati 5 Kati 6

    Tipet e banesave

     Hapësirat e gjelbra

     Gjelbërimi është shumë i rëndësishëm për kompletimin e kompleksit. Sipërfaqja totale e realizuar e gjelbërimit është 1170 m2, të cilat janë të destinuara për sport dhe rekreacion. Në kompleksin “Sarajet e Matit”, i është dhënë prioritet krijimit të hapësirave të mirëfillta të gjelbra me të gjitha detajet e nevojshme për finalizimin e tyre. Mobiliari urban i kualitetit më të lartë Evropian, për ulëse, shporta, lojëra për fëmijë dhe ndriçim i jashtëm i bollshëm.

     Çmimorja

     Objekti C11/B/10
     Katet
     Nga kati i 1 deri në katin e 4 çmimi 900 Euro për m2
     *plus me këtë çmim vjen një vendparking dhe depo

     Objekti C11/B/12
     Katet
     Nga kati i 1 deri në katin e 6 çmimi 900 Euro për m2
     *plus me këtë çmim vjen një vendparking dhe depo (mirëpo kjo ofertë për vendparking dhe depo nuk vlen për banesa nën 50 m2).

     Objekti C11/C/23
     Katet
     Nga kati i 1 deri në katin e 9 çmimi 900 Euro për m2

     *plus me këtë çmim vjen një vendparking dhe depo (mirëpo kjo ofertë për vendparking dhe depo nuk vlen për banesa nën 50 m2).

     Metoda 1: “Pozhegu Brothers” ofron shitjen e banesave me këste deri në përfundim të banesës. 30% të shumës paguhen në momentin e nënshkrimit të kontratës. 50% pagesa me rata deri në përfundim të projektit banesor. 20% me rastin e dorëzimit të çelësave.

     Metoda 2: “Pozhegu Brothers” ofron shitjen e banesave në “ Froni i Matit”, Mati 1. Pozhegu Brothers ka marrëveshje me “RaiffeisenLeasing” që përmes shërbimit Leasing, banesa e blerë lihet hipotekë (peng) nga ana e blerësit deri në përfundimin e të gjitha ratave për pagesë. Ligjshmërinë e kësaj oferte e gëzojnë edhe Kosovarët në diasporë.

     PAGESA FILLESTARE PAGESA E FINANCUAR NGA BANKA INTERESI VJETOR KËSTI MUJOR 230.79 €

     Arkitektura

     Blloku “Sarajet e Matit” përbëhet nga 4 objektet ‘B2’, ‘B3’, ‘B4’, ‘B5’, me etazhitet B+P+6. Objekti ‘B2’ ka hyrjen për banorë nga rruga ‘Ndue Përlleshi’ kurse objektet ‘B3’, ‘B4’, ‘B5’ nga rruga brenda bllokut. Qasja në bodrum bëhet nga rampa afër B2-shit.

     Fasadat janë detajuar duke ndjekur ritmin e hapjeve, dhe destinimit të hapësirave. Në pjesët ku gjenden lokalet afariste/Përdhesë (tek B2), janë përdorur hapjet me dimensione më të mëdha për të lejuar ekspozimin e materialit në vitrina. Në katet e tjera përcillet e njëjta sipërfaqe e hapjeve, me dritare 200x220 cm në dhoma të fjetjes, dhe 300x220 cm në Qëndrime ditore. Hapjet e këtyre dimensioneve mundësojnë qasjen e dritës natyrore në të gjitha kthinat, dhe i bënë ato të mundësojnë kushtet e duhura për jetesë kualitative.

     Çdo njësi banimi në këtë ndërtesë është e pajisur me hapësira të jashtme – ballkone dhe lozha. Këto elemente mundësojnë formimin arkitektonik të ndërtesës dhe theksimin e formës. Materializimi i fasadës me tulla të zeza belge, ndikon pozitivisht në krijimin e identitetit të ndërtesës si kullë banimi. Përfaqësimi i firmës projektuese e ndërtimore me objekte të tilla banimi, krijon imazhin e seriozitetit në krijimin e kushteve ideale për banorët dhe pjesëmarrësit e tjerë në projekt.

     Product Preview
     Handle