Mjeshtër i Lamarinës

Mjeshtër i Lamarinës

– Përvojë Pune
– Të ketë përfunduar Shkollën Teknike.

ose kontako : +383 (0) 44 805 829