All posts by admin

TIPI N – 83.50 B12
TIPI N – 83.50 B12

26 July 2018

Banesat e ketij tipi, TIP N jane te lira vetem ne katet: KATI 1 – Cmimi 849 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 849 Euro/m2 dhe përfito...

DETAJET

TIPI I – 106.24 B12
TIPI I – 106.24 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP I jane te lira vetem ne katet: KATI 5 – Cmimi 849 Euro /m2 KATI 6 – Cmimi 799 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎...

DETAJET

TIPI K – 72.13 B12
TIPI K – 72.13 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP K jane te lira vetem ne katet: KATI 2 – Cmimi 849 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 849 Euro/m2 dhe përfito...

DETAJET

TIPI G – 77.05 B12
TIPI G – 77.05 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP G jane te lira vetem ne katet: KATI 2– Cmimi 849 Euro /m2 KATI 3– Cmimi 849 Euro /m2 KATI 4– Cmimi 849 Euro...

DETAJET

TIPI F – 87.16 B12
TIPI F – 87.16 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP F jane te lira vetem ne katet: KATI 2– Cmimi 849 Euro /m2 KATI 3– Cmimi 849 Euro /m2 KATI 4– Cmimi 849 Euro...

DETAJET

TIPI D – 83.47 B12
TIPI D – 83.47 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP D jane te lira vetem ne katet: KATI 2 – Cmimi 849 Euro /m2 KATI 3 – Cmimi 849 Euro /m2 KATI 4 –...

DETAJET

TIPI E – 109.28 B12
TIPI E – 109.28 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP E jane te lira vetem ne katet: KATI 1– Cmimi 849 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 849 Euro/m2 dhe përfito një...

DETAJET

TIPI C – 109.43 B12
TIPI C – 109.43 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP C jane te lira vetem ne katet: KATI 1 – Cmimi 849 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 849 Euro/m2 dhe përfito...

DETAJET

TIPI B – 129.60 B12
TIPI B – 129.60 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP B jane te lira vetem ne katet: KATI Përdhes – Cmimi 849 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 849 Euro/m2 dhe përfito...

DETAJET

TIPI A – 110.60 B12
TIPI A – 110.60 B12

13 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP A jane te lira vetem ne katet: KATI Përdhes – Cmimi 849 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 849 Euro/m2 dhe përfito...

DETAJET

TIPI B – 76.96 B10
TIPI B – 76.96 B10

2 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP D jane te lira vetem ne katet: KATI 2 – Cmimi 949 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 949 Euro/m2 dhe përfito...

DETAJET

TIPI B – 61.66 B10
TIPI B – 61.66 B10

2 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP B jane te lira vetem ne katet: KATI 1– Cmimi 949 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 949 Euro/m2 dhe përfito një...

DETAJET

TIPI A – 88.04 B10
TIPI A – 88.04 B10

2 April 2018

Banesat e ketij tipi, TIP A jane te lira vetem ne katet: KATI 1– Cmimi 949 Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 949 Euro/m2 dhe përfito një...

DETAJET

TIPI A – 97.01 C/23
TIPI A – 97.01 C/23

5 February 2018

Banesat e ketij tipi, TIP A jane te lira vetem ne katet: KATI 9– Cmimi 799Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 799 Euro/m2 dhe përfito një Garazhd...

DETAJET

TIPI B – 87.55 C/23
TIPI B – 87.55 C/23

19 January 2018

Banesat e ketij tipi, TIP B jane te lira vetem ne katet: KATI 7– Cmimi 799Euro /m2 KATI 8– Cmimi 799Euro /m2 KATI 9– Cmimi 799Euro /m2 Ofrohet PËR...

DETAJET

TIPI C – 68.57 C/23
TIPI C – 68.57 C/23

19 January 2018

Banesat e ketij tipi, TIP C jane te lira vetem ne katet: KATI 9– Cmimi 799Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 799 Euro/m2 dhe përfito një Garazhd...

DETAJET

TIPI D – 63.37 C/23
TIPI D – 63.37 C/23

19 January 2018

Banesat e ketij tipi, TIP D jane te lira vetem ne katet: KATI 9– Cmimi 799Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 799 Euro/m2 dhe përfito një Garazhd...

DETAJET

TIPI E – 87.99 C/23
TIPI E – 87.99 C/23

23 November 2017

Banesat e ketij tipi, TIP E jane te lira vetem ne katet: KATI 5– Cmimi 849Euro /m2 KATI 6– Cmimi 799Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim...

DETAJET

TIPI F – 91.65 C/23
TIPI F – 91.65 C/23

23 November 2017

Banesat e ketij tipi, TIP F jane te lira vetem ne katet: KATI 5– Cmimi 849Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 849 Euro/m2 dhe përfito një Garazhd...

DETAJET

TIPI G – 84.44 C/23
TIPI G – 84.44 C/23

20 November 2017

Banesat e ketij tipi, TIP G jane te lira vetem ne katet: KATI 7– Cmimi 799Euro /m2 KATI 8– Cmimi 799Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim...

DETAJET

TIPI K – 54.65 C/23
TIPI K – 54.65 C/23

20 November 2017

Banesat e ketij tipi, TIP K jane te lira vetem ne katet: KATI 7– Cmimi 799Euro /m2 Ofrohet PËR ‪‎ banesa me super çmim 799 Euro/m2 dhe përfito një Garazhd...

DETAJET

Facebook